Sosial Medier

Sosial Medier

Sosiale medier har opptatt hverdagen til mange av oss de siste årene og kommer nok til å oppta oss vel så mye framover. De tre mest brukte sosiale nettverkene i markedet i dag er Facebook, Youtube og Twitter. I Norge er det mer enn 2,5 millioner registrerte brukere på Facebook, og på verdensbasis er Facebook det største sosiale nettverket av dem alle.

Det er også flere bedrifter som velger å profilere seg gjennom Facebook, og det dukker stadig opp nye tilbydere av tjenester for å bistå bedrifter i denne profileringen.