Search Engine Optimization

Det er å benytte metoder som gjør slik at en hjemmeside eller flere oppnår en bedre synlighet eller «ranking» på søkemotorens resultatsider.

Hjemmesider er ikke lette å finne ut av for en søkemotor. For å gjøre den jobben lettere for en søkemotor tilrettelegger man sidene slik at en søkemotor skal lettere klarer å tolke dem.De første søkemotorene som ble lagd tidlig i 1990-årene var motorer som brukte treff på enkeltord. Dette var en grei metode da webben var liten og utfallsrommet for et søk tilsvarende lite. Dette hadde også den gunstige effekten at indekser ble moderate i størrelse og at en derfor kunne bruke maskiner som var lett tilgjengelige.

Etterhvert som webben økte i omfang ble det gjort flere forsøk på å lage modeller for å rangere sider. Indeksene ble mer komplekse og generering av søkeresultater tyngre. Dette medførte at søkemotorenes resultater bler en avveining mellom hva som er teknisk mulig opp mot hva som er praktisk gjennomførbart med tilgjengelig regnekraft.

Søkemotoroptimalisering er et knippe metoder for å gjøre websider mer tilgjengelige for «indekseringsboten» til søkemotorene, for derved å få bedre rangering. For å få dette til, bruker en kunnskap om hvordan søkemotorene arbeider og i noen grad kjente problemer og svakheter ved enkelte av søkemotorene.

Våre websider er tilrettelagt for søkemotorene og tiltrekker seg relavante brukere. Selger man biler ønsker man ikke å få trafikk fra folk som ønsker å kjøpe sko. Design av siden, valg av søkeord og bevist strategi for overskrifter og lenker er derfor avgjørende for at søkemotoren vil foreslå nettop din hjemmeside høyt oppe på rangeringslistene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *