Posisjonering, klassisk SEO, AdWords – hva er forskjellen?

I Google og andre søkemotorer er det mulig å komme på den første siden

I Google og andre søkemotorer er det mulig å komme på den første siden med søkeresultater (Search Engine Result Page) på mange forskjellige måter. Ved søkeordbasert reklame (Paid Search, AdWords) betales eieren av søkemotoren for å vise reklamen. For å oppnå en posisjon blant selve søkeresultatene (Organic Search) må en derimot ved hjelp av søkemotoroptimalisering (SEO) påvirke de faktorene som søkemotoren legger til grunn ved prioritering av søkeresultatene for å sikre at siden er i best mulig samsvar med søkeordene.

Google AdWords

Annonsene i Google AdWords-systemet blir vist over eller til høyre for selve søkeresultatene. For hver annonse defineres det søkeord med kommersielt potensiale som er karakteristiske for din virksomhet. I AdWords betaler du Google for å vise reklame, og du trenger ikke å gjøre noen endringer overhodet på hjemmesiden din.

AdWords er et fleksibelt internasjonalt system som gjør det mulig å rette reklamen mot riktig målgruppe, for eksempel etter geografiske kriterier. I tillegg til Googles søkeside kan disse annonsene om ønskelig også vises på sidene til Googles partnere. Du har sikkert sett tekstbasert reklame merket “Ads by Google” på mange hjemmesider, og om du bruker Gmail ser du disse annonsene også der.

Svakheten med Google AdWords er at brukerne ofte ignorerer betalt reklame og foretrekker innholdet i selve søkeresultatene. Undersøkelser viser at brukerne klikker dobbelt så ofte på linker i selve søkeresultatene som på AdWords-annonser. For reklame rettet mot europeiske markeder kan også for høye priser bli et problem, ettersom AdWords fungerer etter auksjonsprinsippet – den som betaler mest, får sine annonser gunstigere plassert. I noen land har en slik konkurranse mellom annonsører ført til at det er mye billigere å bruke søkemotoroptimalisering enn Google AdWords for å få tilgang til disse markedene.

Klassisk SEO

Klassisk søkemotoroptimalisering (SEO) tilbys av de fleste aktørene innen Internett-markedsføring. Metoden består i å endre den indre strukturen i hjemmesidene til å bli maksimalt søkemotorvennlig. Den klassiske SEO-metoden krever i større eller mindre grad ombygging av hjemmesiden, som inkluderer at hjemmesiden utstyres med tekster mettet med søkeord.

Klassisk SEO utføres etter konkrete SEO-veiledere, den mest kjente av disse er Google’s Search Engine Optimization Starter Guide. Fordelen med klassisk SEO er at metoden ikke medfører månedlige utgifter, selv om noen aktører innen Internett-markedsføring også tilbyr denne tjenesten månedsbasert (da ofte etter en avtale med bindingstid).

Den største ulempen med klassisk SEO er at metoden ikke garanterer noen posisjoner. Metoden gjør det kun mulig å komme inn blant TOP 10 for søkeord med liten konkurranse. Klassisk SEO kan også ofte vise seg umulig på grunn av tekniske særegenheter ved hjemmesiden, og krever nesten alltid aktivt samarbeid fra kundens side.

En klassisk SEO-tjeneste er gunstig å bestille i utformingsfasen av hjemmesiden, siden hjemmesiden da fra begynnelsen av designes på en måte som svarer til søkemotorenes krav.

Posisjonering – neste generasjons SEO

Posisjonering er en teknologi basert på vores know-how som gjør det mulig å oppnå gode resultater med dine søkeord, og det med minimale endringer på din hjemmeside.

For hvert valgt søkeord er det tilstrekkelig at det nevnes på siden som skal markedsføres. Ved posisjonering er hovedvekten ikke på indre optimalisering av hjemmesiden, men på ekstern heving av hjemmesidens autoritet gjennom link-building-metoden som vores eksperter har mange års erfaring i.

Fordelene ved posisjonering:

• effektivt: sikrer TOP 10-posisjoner i løpet av 2-4 uker
• det er ikke nødvendig med ombygging av hjemmesiden
• fungerer også for nettsider der det er teknisk vanskelig eller umulig å bruke andre metoder
• en rimelig månedspris gjør det mulig å prøve ut Internett-markedsføringen og om nødvendig operativt kunne endre strategien
• vår tjeneste medfører ikke inngåelse av langsiktig kontrakt, du kan avbryte tjenesten med 30 dagers varsel.

Posisjonering er neste generasjons SEO-tjeneste. Arbeidet i vårt SEO-laboratorium og forskning på søkemotoralgoritmene gjør det mulig å tilby en tjeneste av god kvalitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *